لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ اول خرداد کلیه امتحانات میان ترم لغو شده در تاریخ 30/2/96 در ساعت 12 روز سه شنبه 2/3/96 برگزار می گردد.

.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها