لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ بيست و ششم آبان ارزشیابی تدریس اساتید در نیمسال جاری از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 8/21 تا تاریخ 97/9/24

 

 

 

     به اطلاع میرساند با توجه به این که ارزشیابی تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 21/8/97 تا تاریخ 24/9/97 فعال می باشد، دانشجویان محترم می توانند در زمان تعیین شده  برابر با راهنمای پیوست اقدام نمایند.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها