لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۹ سي و يکم تير اطلاع رساني درخصوص تكميل پرسشنامه ارزيابي عملكرد آموزش غير حضوري دانشگاه

 

 

به اطلاع می رساند مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، به منظور رصد فعالیت ها و همچنین ارزیابی عملکرد دانشگاه در زمینه آموزش غیرحضوری، با طراحی پرسش نامه هایی درصدد گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوطه است. این پرسشنامه ها عبارتند از:

  1. پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی: https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63 قرار گرفته است و ضروری است دانشجویان با مراجعه به این نشانی، پرسشنامه را تکمیل نمایند.
  2. پرسشنامه ویژه استادان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی:

https://nezarat.msrt.ir/fa/form/68 قرار گرفته است و ضروری است مدرسین با مراجعه به این نشانی، پرسشنامه را تکمیل نمایند.

لازم به  ذكر است کلیه دانشجویان و اساتید جهت تکمیل پرسشنامه مربوطه از تاریخ 31/4/99 لغایت 14/5/99 مي توانند به سايت مراجعه نمايند.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها