لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۵ نوزدهم دي دانشجویان ترم آخر جهت بررسی واحدهای درسی خود از تاریخ 2 لغایت 4 بهمن به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند.

 

 

 

دانشجویان ترم آخر جهت بررسی  واحد های گذرانده و اخذ واحدهای باقیمانده ازتاریخ 2/ 11 لغایت 4/11 به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند.

 

1-رشته های شیمی ،کشاورزی،زمین شناسی ،کامپیوتر (آقای فرهنگ)

2-رشته های حقوق والهیات (فقه ومبانی حقوق)(آقای کتابی)

3-رشته های علوم تربیتی ،روانشناسی، علوم اجتماعی ،حسابداری ،مدیریت صنعتی وبازرگانی(آقای حسن نژاد)

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها