لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ هفدهم دي آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم تا 25/10/96 و نمرات تشریحی تا 1/11/96

 

 

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم تا 25/10/96 و نمرات تشریحی تا 1/11/96 می باشد لذا مقتضی است اساتید محترم تا تاریخ مذکور نسبت به ثبت نمرات اقدام نمایند تا حقی از دانشجویان تضییع نگردد.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها