لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست و دوم اسفند برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 97-96

جهت مشاهده برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 96-97 که تاکنون اعلام شده اند، فایل پیوست را دریافت نمائید.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها