لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ پانزدهم مرداد تحویل کار تحقیقی 1 و 2 رشته حقوق ساعت 14 شنبه 20 مرداد

 

 

با توجه به برگزاری جلسه پایانی دروس کارتحقیقی 1 و 2 رشته حقوق با دکتر اعظمی در ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/5/20 ، دانشجویان می بایست جهت تحویل کار تحقیقی دردانشگاه حضور یابند.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها