لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست و پنجم تير لیست موضوعات کار تحقیق 1 و 2

 

 

دانشجویان محترم  دروس کار تحقیقی 1و2  موضوع کار تحقیقی اعلامی را با فیش نویسی و تهیه متن اصلی کار تحقیقی بصورت نهایی تهیه و آماده نمایند و در تاریخ 15 مردادماه ساعت 14 در محل دانشگاه پیام نور ارائه دهند. لازم به ذکر است که حضور دانشجو در تاریخ یادشده الزامی و این تاریخ غیر قابل تمدید است.

جهت مشاهده لیست موضوعات کار تحقیق 1 و 2 روی دریافت فایل کلیک نمائید.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها