لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست و نهم فروردين فراخوان فصلنامه «پژوهش­های بوم­شناسی شهری» دانشگاه پیام نور

 

 

 

نظر به اعطای مجوز علمی – پژوهشی به نشریه «پژوهش­های بوم­شناسی شهری» از سوی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری (طی نامه شمارۀ 1279/18/3/ مورخ 14/01/96) و به آدرس الکترونیکی http://grup.journals.pnu.ac.ir،  بدیهی است مقالات علمی – پژوهشی استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزۀ جغرافیا و علوم اجتماعی ، پس از انجام روند داوری، زینت بخش این نشریه خواهد بود.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها