لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ دهم تير برگزاری دومین جلسه هماهنگی عوامل کنکور سراسری سال 96 در محل سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور خواف

 

 

 
در این جلسه با توجه به اهمیت آزمون کنکور سراسری برای داوطلبین و خانواده های آنها ، آقای دکتر یوسفی رئیس دانشگاه ، ضمن تشکر و قدردانی از کلیه عوامل برگزاری کنکور سراسری که قبول زحمت کردند و با دانشگاه در برگزاری این آزمونها همکاری می نمایند ، از همه عوامل خواست که دغدغه برگزاری آزمون به نحو احسن را داشته باشند و تلاش نمایند که بهترین شرایط را به لحاظ کاهش اضطراب و استرس ، سکوت و آرامش فضای فیزیکی و ... برای داوطلبین ایجاد نمایند.ایشان در ادامه گفتند تردد رابطین ، حتی نگاه مراقبین و مسئولین ، ممکن است باعث استرس و اضطراب در داوطلبین شود که باید این موارد مدیریت گردد.در پایان حاضرین و عوامل نظرات و پیشنهادات خود را در برگزاری هرچه بهتر کنکور بیان کردند.
 
لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها