لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست و ششم آذر برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول97-96


 

 


جهت مشاهده برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 97-96 که تاکنون اعلام شده اند فایل پیوست را دریافت نمائید.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها