لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۵ هجدهم اسفند چاپ مقاله سرپرست واحد خواف در فصلنامه اپتوالکترونیک دانشگاه پیام نور

 

 

مقاله آقای دکتر یوسف یوسفی سرپرست واحد خواف  با عنوان :

 

"سالیتون‌های مغناطیسی برای هامیلتونین‎‌های غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد در برانگیختگی‌های چهارقطبی خطی" در شماره دوم فصلنامه اپتوالکترونیک دانشگاه پیام نور کشور چاپ شد. جهت مشاهده مقاله روی دریافت فایل کلیک نمائید. 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها