لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ پانزدهم آذر ارزشیابی اساتید از تاریخ 20/8/97 لغایت 24/9/97 با مراجعه به سیستم جامع گلستان

 

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

با توجه به الزامی بودن ارزشیابی اساتید ، خواهشمند است از تاریخ 20/8/97 لغایت 24/9/97 با مراجعه به سیستم جامع گلستان نسبت به انجام ارزشیابی اقدام نمایند.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها