لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ بيست و نهم فروردين ارزشیابی اساتید از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 28 فروردین الی 5 خرداد

 

 

 

     به اطلاع دانشجویان میرساند، ارزشیابی تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 28/1/97  تا 5/3/97  فعال می باشد.

 

راهنمای ارزشیابی تدریس اساتید از قسمت دریافت فایل قابل مشاهده است.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها