لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ سيزدهم آبان انتقال امتحانات روز 7/10/96 به 25/10/96

 

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به برگزاری آزمون نوبت هجدهم کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه مورخ 08/10/96، کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ 07/10/96 در سیستم گلستان به روز دوشنبه مورخ 25/10/96  منتقل گردید.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها