لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست اسفند کاشت صدها نهال در روز درختکاری در دانشگاه پیام نور خواف

 

 

کاشت صدها نهال و درختکاری توسط،کارکنان ، اعضای هیأت علمی و همچنین دانشجویان فعال دانشگاه پیام نور خواف با حضور دکتر یوسفی رئیس محترم دانشگاه

 


 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها