لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ چهارم ارديبهشت کارگاه آموزشی (آموزش کاربردی حسابداری) مهلت ثبت نام 97/11/2

 

 

کارگاه آموزشی (آموزش کاربردی حسابداری)

1-ارائه گواهی معتبر شرکت در دوره

2- آموزش رایگان برای کلیه دانشجویان

آموزش سرفصلهای:(1-دفتر روزنامه و کل 2-صورتهای مالی 3- اظهار نامه مالیاتی)

 

حداکثر مهلت ثبت نام 11/2/97 می باشد.

محل ثبت نام: امور فرهنگی دانشگاه

توجه: حضور در کارگاه برای دانشجویان رشته حسابداری الزام و دارای امتیاز ویژه است.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها