لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ هجدهم خرداد دانشجویان استاد رحیلی که در بازدید صحرایی حضور داشته اند، می بایست پروژه خود را تا تاریخ ۲۲خرداد به ایمیل اعلام شده ارسال نمایند زمان اعلام شده به هیچ وجه تمدید نمی گردد.

.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها