لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ بيست و چهارم ارديبهشت شركت در امتحانات نيمسال جاري صرفا با ارائه كارت آزمون مقدور ميباشد

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

امكان شركت در امتحانات نيمسال جاري صرفا با ارائه كارت آزمون مقدور ميباشد. لذا در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نماييد.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها