لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست اسفند انتخاب مقاله مدرس دانشگاه پیام نور خواف بعنوان مقاله برتر در نخستین همایش بانوی مرزنشین در شهرستان خواف

 

نخستین همایش بانوی مرزنشین در شهرستان خواف با حضور بانوان فرهیخته و جمعی از مسئولان برگزار گردید و مقاله سرکارخانم مرضیه جعفری مدرس دانشگاه پیام نور خواف بعنوان مقاله برتر انتخاب شد.

 

 

 

 

 

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها