لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ پنجم آذر کلاس جبرانی درس تجزیه نمونه های حقیقی با استاد صبوری 27 آذر ساعت 14 و درس آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 مورخ 18 آذر ساعت 14 برگزار خواهد شد.

.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها