لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۸ چهارم اسفند کلیه کلاس های درسی و فعالیت های آموزشی دانشگاه تا 8 اسفند لغو می گردد.

 

 

 

 

پیرو اطلاعیه ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، کلیه کلاس های درسی و فعالیت های آموزشی تا 8 اسفند لغو می گردد.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها