لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ پانزدهم آذر دانشجویان جدیدالورود جهت تحویل کارت دانشجویی در اسرع وقت به واحد آموزش مراجعه نمایند.

 

 

 

آندسته از دانشجویان که تاکنون نسبت به دریافت کارت دانشجویی اقدام ننموده اند. در اسرع وقت به واحد آموزش مراجعه نمایند.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها