لینک

Skip Navigation Linksدانشگاه پیام نور-واحد خواف  >  کارکنان دانشگاه

کارکنان دانشگاه


1- علیرضا مهدویفر
فوق لیسانس جغرافیا

ریاست
2- عبدالرئوف بهشتی
فوق لیسانس حسابداری

کارشناس مالی . امین اموال
3- غلامرضا حسن نژاد
فوق لیسانس روانشناسی

مسئول آموزش
4- بیژن فرهنگ
فوق لیسانس زمین شناسی

کارشناس رایانه و آزمایشگاه
5- غلامرضا کتابی
لیسانس علوم تربیتی

کارشناس فارغ التحصیلان و تربیت بدنی
6- معصومه باهیئت
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

مسئول دفتر و مسئول کتابخانه
7- ایمان عباسیان
لیسانس حقوق

کارشناس فرهنگی
8-علی خزایی
لیسانس علوم تربیتی

کارشناس امور اداری و تطبیق واحد
9- عبدالمجید معینی
لیسانس علوم تربیتی

کارپرداز،انباردار
سیدجعفر کلالی


حفاظت فیزیکی
علیرضا پیشقدم


حفاظت فیزیکی