لینک

Skip Navigation Linksدانشگاه پیام نور-واحد خواف  >  دانشگاه پیام نور  >  امور آموزشی  >  آشنایی

امور آموزشی

آموزش يکي از ارکان اصلي دانشگاه است و نقش موثري در ارتباط با عناصر اصلي آن يعني استاد و دانشجو دارد. اهم وظايف حوزه آموزش اجراي سياستهاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و بخشنامه ها و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور و اجراي مقررات آموزشي و آيين نامه هاي مورد نياز، گسترش کيفي و کمي فعاليتهاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي، وحدت رويه با اتکال به قدرت لايزال الهي در راستاي تحقق آرمان(دسترسي به آموزش عالي براي همه درهمه جا و درهمه وقت) با تلاش وکوشش همه ذينفعان وبرنامه ريزي دقيق وشفاف دانشگاه از بدو ورود دانشجو تا فارغ التحصيلي وي ميباشد.

ارائه برنامه هاي آموزشي و خدمات علمي به دانشجويان و برنامه ريزي دقيق براي رشد و شکوفايي دانشگاه از جمله فعاليت­هاي حوزه آموزش است. دانشجويان در طول دوره تحصيل تا زمان اتمام تحصيلات با آموزش دانشگاه در ارتباط تنگاتنگ ميباشند و هرچه برنامه ريزي در اين بخش دقيق باشد تحصيل براي دانشجويان هموارتر است.

حوزه آموزش در دانشگاه پيام نور مرکز خواف با ارتقاء و کنترل کيفيت آموزش از طريق هدايت و فعال نمودن گروههاي آموزشي، بکارگيري استادان مجرب و همچنين بررسي و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات آموزشي و ارائه رهنمودهاي لازم در جهت بهبود شرايط و رفع موانع آموزشي انجام وظيفه مي نمايد.

 

شماره تماس جهت ارتباط با آموزش: 17 الی 05324429315

آقای حسن نژاد مسئول آموزش . کارشناس رشته های علوم تربیتی و روانشناسی               شماره تلفن داخلي 4

آقای کتابی      کارشناس فارغ التحصیلان . رشته های حقوق و الهیات                                شماره تلفن داخلي 7

آقای فرهنگ    رشته های مهندسی کشاورزی، شیمی، زمین شناسی، مهندسی کامپیوتر    شماره تلفن داخلي 5

آقای وقفی       رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی و صنعتی                                   شماره تلفن داخلي 2

آقای افضلیان    رشته های علوم اجتماعی و ادبیات فارسی                                              شماره تلفن داخلي 2