لینک

Skip Navigation Linksدانشگاه پیام نور-واحد خواف  >  اساتید دانشگاه

اساتید دانشگاه


1- یوسف یوسفی
ریاست دانشگاه

دکتری فیزیک رزومه
2- سید حسام وقفی


دکتری حسابداری رزومه
3- موسی افضلیان


کارشناس ارشد علوم اجتماعی رزومه
4- سیده مهلا حجازی


کارشناس ارشد علوم اجتماعی رزومه
5- معصومه عیلامی
m_ilami@yahoo.com

کارشناس ارشد علوم تربیتی رزومه