لینک

Skip Navigation Linksدانشگاه پیام نور-واحد خواف  >  دانشگاه پیام نور  >  امور کلاسها  >  اطلاعیه ها و بخش نامه های مربوط به کلاسها


اخبار و بخشنامه های مربوط به امور کلاسها

۱۳۹۶/۲/۳
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 95-96


۱۳۹۶/۲/۳
کلاس جبرانی فیزیولوژی اعصاب و غدد با آقای دکتر تشکری یکشنبه 3/2/96 ساعت 16 تشکیل می گردد.


۱۳۹۶/۱/۳۰
کلاس جبرانی و میان ترم درس مهندسی ساختاری با استاد رحیلی ساعت 17 روز 22/2/96 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۶/۱/۳۰
کلاس جبرانی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 با استاد رحمتی یکشنبه 3/2/96 ساعت 16 برگزار می گردد.


۱۳۹۶/۱/۳۰
کلاس جبرانی و امتحان میان ترم زلزله شناسی با استاد رحیلی 17/2/96 ساعت 17 برگزار می گردد.


۱۳۹۶/۱/۳۰
کلاس عملی درس سنگ شناسی دگرگونی با استاد بیانی در تاریخ 12/2/96 ساعت 10-12 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۶/۱/۳۰
کلاس جبرانی و میان ترم درس آبهای زیرزمینی با استاد رحیلی ساعت 17 روز 19/2/96 برگزار می گردد.


۱۳۹۶/۱/۲۷
کلاس جبرانی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت با استاد میرزااحمدی تاریخ 3/2/96 ساعت 14-16 تشکیل می گردد.


۱۳۹۶/۱/۲۷
کلاس جبرانی درس مدیریت تولید با استاد میرزااحمدی تاریخ 3/2/96 ساعت 12/14 تشکیل می گردد.


۱۳۹۶/۱/۲۷
زمان برگزاری کلاس درس مدیریت رفتار سازمانی با استاد براتی از روز یکشنبه به روز دوشنبه هر هفته ساعت 16-18 منتقل گردید.اولین جلسه از تاریخ 4/2/96 تشکیل می گردد.


۱۳۹۶/۱/۲۷
کلیه کلاسهای استاد قربان زاده رشته حقوق مورخ 28/1/95 تشکیل نمی شود.جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.


۱۳۹۶/۱/۲۶
کلاس زبان عمومی با استاد علیشاهی مورخ 6/2/96 تشکیل نمی گردد.جبرانی آن در تاریخ 20/2/96 ساعت 14 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۶/۱/۲۰
دانشجویان درس تمرین و پژوهش با استاد اسلام دوست، در روز یکشنبه مورخ 27/1/96 به ایشان مراجعه نمایند.


۱۳۹۵/۱۲/۲۳
کلاسهای استاد هنرآموز مورخ 14/1/1396 تشکیل نمی گردد.جبرانی آن در تاریخ 18/2/96 تشکیل خواهد شد.


۱۳۹۵/۱۲/۲۳
کلاسهای استاد وقفی روز سه شنبه مورخ 24/12/1395 تشکیل نمی گردد.جبرانی آن در تاریخ 18/2/96 تشکیل خواهد شد.


۱۳۹۵/۱۲/۲۱
کلاس های دانشجویان رشتیه شیمی با استاد جوانشیری روز شنبه مورخ 21/12/95 برگزار نمی گردد. جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


۱۳۹۵/۱۲/۱۸
کلاس های خانم ابراهیمیان مورخ 22 و 24 اسفند برگزار نمی گردد. جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد


۱۳۹۵/۱۲/۱۴
کلاسهای استاد آل عباس دوشنبه 16/12/95 تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.


۱۳۹۵/۱۲/۸
کلیه کلاسهای استاد وقفی دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 اسفند ماه تشکیل نمی گردد.


۱۳۹۵/۱۲/۸
کلاسهای آقای غلامرضا حسن نژاد سه شنبه 10/12/95 تشکیل نمی گردد.نمایش همه اطلاعیه ها و بخش نامه ها