لینک

Skip Navigation Linksدانشگاه پیام نور-واحد خواف  >  دانشگاه پیام نور  >  امور کلاسها  >  اطلاعیه ها و بخش نامه های مربوط به کلاسها


اخبار و بخشنامه های مربوط به امور کلاسها

۱۴۰۱/۹/۶
مشاهده برنامه امتحانات میانترم دروس حضوری نیمسال اول 1401-1402


۱۴۰۱/۷/۲۵
مشاهده برنامه کلاسی دروس حضوری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402


۱۴۰۱/۷/۱۱
جلسه اول درس کارورزی روز دوشنبه مورخ 1401/7/11 ساعت 9 الی 10 و درس پروژه ساعت 11 الی 12برگزار خواهد شد.


۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98


۱۳۹۸/۹/۲۴
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 99-98


۱۳۹۸/۷/۱۰
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98


۱۳۹۸/۲/۲۹
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 98-97


۱۳۹۸/۱/۳۱
کلاس های استاد هنر آموز در روز دوشنبه 2/2/98 تشکیل نمی گردد و جبرانی آن روز دوشنبه 8/2/98 برگزار می گردد.


۱۳۹۸/۱/۲۵
کلاس پزشکی قانونی با دکتر محی الدین از دوشنبه 26 فروردین ساعت 13 آغاز خواهد شد.


۱۳۹۸/۱/۲۴
امتحان عملی و جلسه آخر درس ورزش 1 با آقای معمر روز سه شنبه مورخ 27/1/98 ساعت 12 در سالن ورزشی شهید اعظمی برگزار می گردد.


۱۳۹۷/۱۲/۶
کلاسهای استاد پاسبان در تاریخ 13 اسفند ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی اعلام خواهد شد.


۱۳۹۷/۱۲/۶
کلیه کلاسهای استاد عیلامی در تاریخ 12 و 13 اسفند ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی اعلام خواهد شد.


۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97


۱۳۹۷/۹/۲۲
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 98-97


۱۳۹۷/۹/۱۵
کلاس زبان عمومی گروه 2 با استاد علیرضا زنگنه در تاریخ 21 آذر ماه لغو و جبرانی آن در تاریخ 19 آذر ساعت 12 برگزار خواهد شد.


۱۳۹۷/۹/۱۱
کلاسهای 18 و 19 آذر استاد عیلامی یک روز جلوتر در همان ساعت برگزار می گردد


۱۳۹۷/۸/۲۷
دانشجویانیکه با استاد محمد حسن نژاد دروس عملی دارند، کار عملی خود را در روز امتحان به استاد تحویل دهند.


۱۳۹۷/۸/۲۷
دانشجویان دروس تمرین و پژوهش و آزمایشگاه نانو شیمی با استاد صبوری مورخ 3/9/97 ساعت 8-12 به دانشگاه مراجعه نمایند.


۱۳۹۷/۷/۴
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97


۱۳۹۷/۲/۲۶
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 97-96نمایش همه اطلاعیه ها و بخش نامه ها