لینک

Skip Navigation Links

لیست کامل بخشنامه ها و اطلاعیه ها

 عنوانتاریخنمایش در صفحه اول
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98
1398/11/30
بله
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 99-98
1398/9/24
بله
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 99 - 98
1398/7/10
بله
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 98-97
1398/2/29
بله
کلاس های استاد هنر آموز در روز دوشنبه 2/2/98 تشکیل نمی گردد و جبرانی آن روز دوشنبه 8/2/98 برگزار می گردد.
1398/1/31
بله
کلاس پزشکی قانونی با دکتر محی الدین از دوشنبه 26 فروردین ساعت 13 آغاز خواهد شد.
1398/1/25
بله
امتحان عملی و جلسه آخر درس ورزش 1 با آقای معمر روز سه شنبه مورخ 27/1/98 ساعت 12 در سالن ورزشی شهید اعظمی برگزار می گردد.
1398/1/24
بله
کلاسهای استاد پاسبان در تاریخ 13 اسفند ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی اعلام خواهد شد.
1397/12/6
بله
کلیه کلاسهای استاد عیلامی در تاریخ 12 و 13 اسفند ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی اعلام خواهد شد.
1397/12/6
بله
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97
1397/11/24
بله
12345678910...