لینک

Skip Navigation Links

لیست کامل بخشنامه ها و اطلاعیه ها

 عنوانتاریخنمایش در صفحه اول
کلاسهای استاد هنرآموز مورخ 14/1/1396 تشکیل نمی گردد.جبرانی آن در تاریخ 18/2/96 تشکیل خواهد شد.
1395/12/23
بله
کلاسهای استاد وقفی روز سه شنبه مورخ 24/12/1395 تشکیل نمی گردد.جبرانی آن در تاریخ 18/2/96 تشکیل خواهد شد.
1395/12/23
بله
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 95-96
1395/12/23
بله
کلاس های دانشجویان رشتیه شیمی با استاد جوانشیری روز شنبه مورخ 21/12/95 برگزار نمی گردد. جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1395/12/21
بله
کلاس های خانم ابراهیمیان مورخ 22 و 24 اسفند برگزار نمی گردد. جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد
1395/12/18
بله
کلاسهای استاد آل عباس دوشنبه 16/12/95 تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
1395/12/14
بله
کلیه کلاسهای استاد وقفی دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 اسفند ماه تشکیل نمی گردد.
1395/12/8
بله
کلاسهای آقای غلامرضا حسن نژاد سه شنبه 10/12/95 تشکیل نمی گردد.
1395/12/8
بله
کلاسهای استاد براتی سه شنبه 10/12/95 تشکیل نمی شود.
1395/12/8
بله
کلاس های استاد عیلامی روز شنبه مورخ 30/11/95 برگزار نمی گردد.
1395/11/30
بله
12345678910...