لینک

Skip Navigation Links

لیست کامل بخشنامه ها و اطلاعیه ها

 عنوانتاریخنمایش در صفحه اول
کلاسهای استاد پاسبان در تاریخ 13 اسفند ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی اعلام خواهد شد.
1397/12/6
بله
کلیه کلاسهای استاد عیلامی در تاریخ 12 و 13 اسفند ماه تشکیل نمی گردد. جبرانی اعلام خواهد شد.
1397/12/6
بله
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97
1397/11/24
بله
برنامه امتحانات میانترم نیمسال اول 98-97
1397/9/22
بله
کلاس زبان عمومی گروه 2 با استاد علیرضا زنگنه در تاریخ 21 آذر ماه لغو و جبرانی آن در تاریخ 19 آذر ساعت 12 برگزار خواهد شد.
1397/9/15
بله
کلاسهای 18 و 19 آذر استاد عیلامی یک روز جلوتر در همان ساعت برگزار می گردد
1397/9/11
بله
دانشجویانیکه با استاد محمد حسن نژاد دروس عملی دارند، کار عملی خود را در روز امتحان به استاد تحویل دهند.
1397/8/27
بله
دانشجویان دروس تمرین و پژوهش و آزمایشگاه نانو شیمی با استاد صبوری مورخ 3/9/97 ساعت 8-12 به دانشگاه مراجعه نمایند.
1397/8/27
بله
مشاهده برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97
1397/7/4
بله
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 97-96
1397/2/26
بله
12345678910...