لینک

Skip Navigation Links

لیست کامل بخشنامه ها و اطلاعیه ها

 عنوانتاریخنمایش در صفحه اول
برنامه امتحانات میانترم نیمسال دوم 95-96
1396/2/3
بله
کلاس جبرانی فیزیولوژی اعصاب و غدد با آقای دکتر تشکری یکشنبه 3/2/96 ساعت 16 تشکیل می گردد.
1396/2/3
بله
کلاس جبرانی و میان ترم درس مهندسی ساختاری با استاد رحیلی ساعت 17 روز 22/2/96 برگزار خواهد شد.
1396/1/30
بله
کلاس جبرانی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 با استاد رحمتی یکشنبه 3/2/96 ساعت 16 برگزار می گردد.
1396/1/30
بله
کلاس جبرانی و امتحان میان ترم زلزله شناسی با استاد رحیلی 17/2/96 ساعت 17 برگزار می گردد.
1396/1/30
بله
کلاس عملی درس سنگ شناسی دگرگونی با استاد بیانی در تاریخ 12/2/96 ساعت 10-12 برگزار خواهد شد.
1396/1/30
بله
کلاس جبرانی و میان ترم درس آبهای زیرزمینی با استاد رحیلی ساعت 17 روز 19/2/96 برگزار می گردد.
1396/1/30
بله
کلاس جبرانی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت با استاد میرزااحمدی تاریخ 3/2/96 ساعت 14-16 تشکیل می گردد.
1396/1/27
بله
کلاس جبرانی درس مدیریت تولید با استاد میرزااحمدی تاریخ 3/2/96 ساعت 12/14 تشکیل می گردد.
1396/1/27
بله
زمان برگزاری کلاس درس مدیریت رفتار سازمانی با استاد براتی از روز یکشنبه به روز دوشنبه هر هفته ساعت 16-18 منتقل گردید.اولین جلسه از تاریخ 4/2/96 تشکیل می گردد.
1396/1/27
بله
12345678910...