لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست و چهارم خرداد آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم 1/4/96

 

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم/تشریحی/عملی (مطابق جدول ذیل) می باشد.

 

 

 

نمرات نیمسال 2-95

آخرین مهلت

میان ترم

96/4/1

تشریحی و عملی

96/4/10

دروس کارآموزی، کارورزی،سمینار،پروژه، عملیات صحرایی

96/7/30

 

 

ضمناً مهلت ثبت نمرات دروس کارآموزی، کارورزی، سمینار،پروژه ،عملیات صحرایی نیمسال 1-95 تا 30/3/96 می باشد

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها