لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۷ بيست و ششم دي موضوعات تحقیق دروس کار تحقیقی 1 و 2

 

 

 

 دانشجویان دروس کار تحقیقی 1 و 2 با استاد اعظمی می توانند با کلیک روی دریافت فایل عنوان کار تحقیقی خود را مشاهده نمایند.

تاریخ تحویل فیش ها 6 بهمن ساعت 13:30

تاریخ تحویل کار تحقیقی 13 بهمن ساعت 13:30

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها