لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۸ سوم ارديبهشت انجام ارزشيابي اساتيد از تاريخ 01/ 02/ 98 لغايت 01/ 03/ 98 در سیستم گلستان

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

ارزشيابي اساتيد از تاريخ 01/ 02/ 98 لغايت 01/ 03/ 98 در سیستم گلستان از مسير زير فعال مي باشد:

ارزشيابي ==> استاد ==> ارزشيابي

 

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها