لینک

Skip Navigation Links

۱۴۰۰ شانزدهم آذر بازدید تعدادی از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور تایباد از واحد خواف

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تعدادی از دانشجویان واحد تایباد و عضو هلال احمر دانشجویی استان از دانشگاه پیام نور خواف بازدید نمودند و با آقای یوسفی ریاست مجموعه دیدار داشتند.
 
لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها