لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۸ چهاردهم دي کسب عنوان پژوهشگر برتر توسط عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خواف آقای دکتر وقفی

 

 

 

در مراسم تقدیر از برگزیدگان و پژوهشگران برتردانشگاه پیام نور خراسان رضوی که با حضور ریاست، معاونین، و  رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور مرکز مشهد و جمعی از اعضای هیات علمی برگزار شد. از عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خواف آقای دکتر وقفی تقدیر به عمل آمد.

 

به گزارش روابط عمومی پیام نور خراسان رضوی: رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در ابتدای مراسم افزود: بسیار خرسندیم که امروز به پاسداشت گرامیداشت پژوهش، شاهد حضور اساتید، دانشجویان و همکاران اداری فرهیخته در حوزه علم و پژوهش هستیم.

 

دکتر نژادعلی ضمن تقدیر از فعالین در عرصه پژوهش افزود: ما در کل کشور متولیان اصلی پیشرفت در بعد علمی هستیم و باید خود را مکلف بدانیم که در کنار فعالیتهای پژوهشی، برای رویکرد کارآفرینی و توسعه دانشگاه و ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه بیش از گذشته تلاش نماییم.

 

شایان ذکر است در ابتدای این نشست دکتر محمدی پور مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت استان، ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری توضیحاتی در خصوص نحوه انتخاب پژوهشگران برتر استان ارائه نمود.

 

در پایان این همایش از اعضای هیات علمی پژوهشگر برتر استان، و همچنین دانشجویان برتر پژوهشی، و کادر اجرایی نمایشگاه استانی هفته پژوهش تقدیر به عمل امد.

 

گفتنی است در ارزیابی صورت گرفته در بخش اعضای هیات علمی کشوری:خانم دکتر زرین اسحاقی، دکتر علی اکبر عجم، دکتر سید محمود موسوی شیری و دکتر سهیل قره و در بخش اعضای هیات علمی برتر استانی:دکتر رستم صابری فرد، دکتر احمد عربشاهی، دکتر عباسعلی رضایی، دکتر حامد امین زاده، دکتر مریم سلامی،دکتر حسین رحیمی،دکتر نادر صنعتی شرق ، دکتر افسانه نیکوکار و دکتر سید حسام وقفی و در بخش کارکنان دکتر امیر شمالیو همچنین در بخش دانشجویان خانم دکتر مینا علیخانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها