لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۹ بيست و ششم مرداد مشاهده راهنمای استفاده از سامانه آزمون مرکز سنجش و آزمون دانشگاه در امتحانات دروس خودخوان ترم تابستان 99

 

 

 

جهت مشاهده راهنمای استفاده از سامانه آزمون مرکز سنجش و آزمون دانشگاه در امتحانات دروس خودخوان ترم تابستان 99 فایل زیر را دریافت نمائید.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها