لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۹ سي ارديبهشت ليست دروس و نحوه ارزشيابي پايانترم بهمراه شماره تماس اساتيد

 

 

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

لیست پيوست شامل اسامی دروس و نحوه ارزشیابی برگزاری پایان ترم هر درس و شماره تماس اساتید میباشد. لطفا مطالعه فرمایید.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها