لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۹ سي و يکم فروردين شماره تماس های ضروری ستاد پاسخگویی کلاس های الکترونیکی دانشگاه پیام نور خواف

 

 

 

 

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم:

شماره تماس های ضروری واحد های ستاد پاسخگویی کلاس های الکترونیکی به شرح زیر اعلام می گردد:

 

امور کلاس ها:  آقای عباسیان  54229316 داخلی 9    شماره همراه: 09159661690

رایانه :          آقای فرهنگ  54229316 داخلی6     شماره همراه:  09012250640

آموزش:        آقای حسن نژاد 54229316 داخلی4    شماره همراه:  09151362953

 

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها