لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۹ اول بهمن جلسه بررسی و برنامه ریزی برگزاری آزمون فراگیر ارشد در دفتر ریاست دانشگاه پیام نور خواف باحضور پرسنل برگزار شد

 

 

 

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای اولین بار در واحد خواف برگزار خواهد شد.
این آزمون در ۱۷ بهمن ماه با حضور ۲۳۰ داوطلب از شهرستان خواف و شهرستان همجوار تایباد در دانشگاه پیام نور خواف برگزار می گردد.
 
 
لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها