لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ بيست و پنجم ارديبهشت امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک 2 با آقای دکتر یوسفی در تاریخ 26/2/96 لغو و در تاریخ 31/2/96 ساعت 8 برگزار خواهد شد.

.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها