لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۵ دوازدهم دي آزمون میان ترم مجدد از دروس عملی فناوری آموزشی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی با استاد باهوش سه شنبه 14/10/95 ساعت 10 صبح برگزار می شود.

.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها