لینک

Skip Navigation Links

۱۳۹۶ پنجم آذر کلاس درس روان شناسی آموزش کودکان با نیازهای ویژه و درس توان بخشی با نیازهای خاص روز شنبه مورخ 11 آذر ساعت 8 در مرکز توان بخشی طلوع واقع در خیابان حافظ ابرو برگزار خواهد شد.

.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها