لینک

Skip Navigation Links

۱۴۰۱ يازدهم مهر جلسه اول درس کارورزی روز دوشنبه مورخ 1401/7/11 ساعت 9 الی 10 و درس پروژه ساعت 11 الی 12برگزار خواهد شد.

 

 

 

به اطلاع دانشجویان رشته علوم تربیتی می رساند

جلسه اول درس کارورزی روز دوشنبه مورخ 1401/7/11 ساعت 9 الی 10 برگزار خواهد شد.

جلسه اول درس پروژه روز دوشنبه مورخ 1401/7/11 ساعت 11 الی 12 برگزار خواهد شد.

لیست کامل اطلاعیه ها و بخش نامه ها